Doradztwo i analizy

W ramach prowadzonej działalności oferujemy również doradztwo w zakresie:

 1. Odszkodowań i wywłaszczeń -prowadzimy sprawy w zakresie wywłaszczeń nieruchomości oraz odszkodowań za ograniczenie prawa własności. Doradztwo w tym zakresie obejmuje w szczególności:
  • odszkodowania ze wywłaszczenie nieruchomości w związku z budową lub poszerzeniem drogi publicznej
  • wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (związanej z przebiegiem gazociągu, wodociągu, linii napowietrznej itp.)
  • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (poprzez jej zajmowanie bez tytułu prawnego, w tym najem, użytkowanie nieruchomości jako drogi
  • przechodu i przejazdu lub przesyłu, użytkowanie nieruchomości w jakikolwiek innych sposób ograniczający własność.)
  • uczestniczymy w rozprawach administracyjnych reprezentując naszych klientów
 2. Doradztwo w transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomościami (zakup, leasing, najem, dzierżawa, inne)
 3. Doradztwo w zakresie regulacji stanów prawnych
 4. Analizy rynku nieruchomości
 5. Analizy opłacalności inwestycji
 6. Analizy optymalizacji sposobu użytkowania nieruchomości