Oferta

Moja oferta obejmuje:

 • Wyliczanie wartości rynkowej składników majątku trwałego dla potrzeb ewidencji księgowej przedsiębiorstwa,
 • Określanie wartości rynkowej w celu zabezpieczenia pod kredyt do wszystkich banków,
 • Określanie odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi z ramienia Urzędu Wojewódzkiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Wycenę nieruchomości, pozostawionych poza obecnymi granicami RP, na potrzeby realizacji prawa do rekompensaty (mienie zabużańskie),
 • Wycenę służebności przesyłu,
 • Wycenę służebności drogowych,
 • Wycenę na rzecz jednostek budżetowych – gmin – w zakresie m. in. przekształcenia prawa uw we własność, aktualizacji opłat za uw,
 • Wycenę nieruchomości zabytkowych.

W ciągu 19 letniej działalności wyceniłam szereg nieruchomości od niezabudowanych dla różnych celów po zabudowane budynkami mieszkalnymi, komercyjnymi, przemysłowymi. Stale współpracują z Bankiem Handlowym S.A. z siedzibą w Warszawie, z którym mam podpisaną umowę , z Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, TAURONEM S.A. w Będzinie itd.

W przypadku wycen przedsiębiorstw lub złożonych nieruchomości współpracuję z stałym zespołem ,składającym się ze specjalistów:

 1. Wycen przedsiębiorstw,
 2. Lasów,
 3. Maszyn i urządzeń.